Çevremize Ve İş Güvenliği Önceliğimiz

Devaplast olarak çevreye ve iş güvenliği konusunda gerekli önlemleri almış bulunmaktayız.Tüm çalışanların; İSG Yönetim Sisteminin gerektirdiği uygun
ekipman/techizatı kullanarak, ilgili prosedür ve talimatlara göre
sorumluluklarının bilincinde ve çevreye zarar vermeyecek şekilde faaliyetleriniyürütmelerini sağlanmaktadır.

Atıklarımızın; olanaklarımızın müsaade ettiği ölçüler içerisinde azaltılarak,
çevreye en az zarar verecek şekilde bertaraf edileceğini,
Doğal kaynakların kullanımı azaltılarak, geri dönüşümlü malzemelerinkullanımına özen gösterileceğini,taahüt etmekteyiz.